LOVER OG REGLER

Lover og regler:

Alle våre produkter er lovlige i salg i Norge. Vi har vært i kontakt med politiet og toll- myndighetene som har bekreftet at produktene er lovlige i salg.

Les mer om Norske lover og regler under: Det kan lønne seg!


Kap. 1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven § 1

§ 1-1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven § 1

Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler etc.og spretterter.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret, eller for våpen som er bestemt for eller tilhører samling.

Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve og inneha armbrøst når erverver fyller kravene til edruelighet, pålitelighet, alder og behov - eller annen rimelig grunn - for å ha slike våpen. Denne bestemmelse får ikke anvendelse når armbrøst er ervervet før 1. januar 1993.

I særlige tilfelle kan politimesteren dispensere fra forbudet i første ledd.

STRAFFELOVEN

Forseelse mot den alminnelige Orden og Fred.

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelse. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål. Tilføyd ved lov 11. juni 1993 nr. 79. Endret ved lov 28. juni 2002 nr. 53.


Forskrift om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon
14. Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).

Tilbake
All rights reserved, Nordic-Webtrade A/S. Kopirett © 2005 -2022
MVA 991.464.425 NO
Parse Time: 0.699 - Number of Queries: 52 - Query Time: 0.042954538467407